Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Lütfen Dijital Demokrasi Platformunu kullanmadan önce Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz.

1.1.  Sözleşmenin Tarafları ve Sözleşmede Geçen Tanımlar 

DERNEK: Kullanmış olduğunuz internet sitesinin hizmet sunucusu

SİTE: Oy ve Ötesi Derneği Dijital Demokrasi Platformu tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan www.dijitaldemokrasi.org uzantılı web sitesidir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

KULLANICI: www.dijitaldemokrasi.org web sitesini kendi ziyaret eden gerçek veya tüzel kişidir.

LİNK: www.dijitaldemokrasi.org uzantılı web sitesinde yer alan bir sayfadan başka bir sayfaya, Web Sitesi üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

İÇERİK: SİTE‘de veyahut herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan hizmetlerden yararlanacak gerçek veyahut tüzel kişi Kullanıcılar ile Dernek arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

1.2.  Sözleşmenin Konusu

İşbu internet sitesi kullanıcı üyelik sözleşmesinin konusu; www.dijitaldemokrasi.org adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişi kullanıcıların sözleşmede anılan site kullanım kuralları ile kullanım koşullarının duyurulması ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

2.1.Sözleşmenin Amacı ve Sitenin Kullanım Koşulları

2.1.1. Bu internet sitesinde sunulan hizmetler Oy ve Ötesi Derneği Dijital Demokrasi Projesi (bundan böyle kısaca Dernek olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve sitenin yasal sahibi Oy ve Ötesi Derneği olup site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Oy ve Ötesi Derneği’ne aittir. Bu siteyi kullanacak olan veyahut kullanmakta olan gerçek ya da tüzel kişiler (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında sitenin kullanımının tabi olduğu şartları belirlemek ve bağlayıcılığını bildirmek için düzenlenmiştir. İşbu kullanım koşullarını Dernek gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanacak, sitenin sosyal medya hesaplarından duyurulacak, site uygun görürse değişiklikleri kullanıcılara e-mail yoluyla da duyurabilecek ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İnternet Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanan ve siteye erişim sağlayan Kullanıcı, Dernek tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Dernek, bu web sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

2.1.2. Kullanıcılar; sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken sözleşme genelindeki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; meri hukukun getirdiği yasal sorumluluklarla bağlı olunduğunu ve yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, işbu sözleşmeyi okuyup anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.  

2.2. Web Sitesindeki İçeriklerin Kullanımı

2.2.1. Kullanıcı sitenin yazılı ve görsel hiçbir içeriğini hiçbir şekilde kendi bilgisayarına, bulut teknolojisine veyahut depolayabileceği sair alana kopyalayamaz, çoğaltamaz veyahut başka bir internet sitesine yönlendiremez, kaynak göstermeden herhangi bir mecrada sitedeki içerikleri yayınlayamaz, link ve uzantı veremez. Kullanıcı, kullanım sözleşmesinde bildirilen kullanım koşullarına uymaması durumunda doğacak her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğu üstlenmektedir. Derneğin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi Dernek de ihlali yapan kullanıcıyı ihlale son vermesi konusunda uyarı ve duyuru mekanizmalarını işletmeye ihtiyaç duymaz. Kullanıcının site kullanım koşullarına aykırı davranması sebebiyle Derneğin uğradığı veyahut uğrayacağı zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.2. Kullanıcılar Site’yi hiçbir şekilde başka bir web sitesinin içinde “frame” ve benzeri şekillerde yayınlayamazlar.

2.2.3. Kullanıcı hiçbir şekilde başka kullanıcıların kişisel verilerini işleyemez, kopyalayamaz veyahut temin ettiği veriler dolayısıyla herhangi bir sosyal medya sitesinde de diğer kullanıcılara erişim sağlayamaz. Aksi cihette kişisel verilerin korunmasının kendisi tarafından ihlal edildiğini bilir ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun ihlal saydığı her durum bakımından her türlü yaptırım kararına karşı sorumluluğu üstlenir.

2.2.4. Dernek sitenin indirilmeye müsait dosyalarını virüslerden veyahut her türlü kötü ve zarar verici nitelikte olan kod ve materyellerden arındırılmış olmasına karşın her kullanıcının indirme işleminde kendi güvenlik önlemlerini ve antivirüs koruma programları kullanmaları gerektiğini bildirir. Sitenin olası sanal virüslere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan web sitesi sorumlu değildir.

2.2.5. Kullanıcı site kullanımı ile bağlantılı olarak; yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

Dernek görevlileri veya hostunu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, Site içeriğine Site görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak Site içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer Kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını; Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonel materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.6. WEB SİTESİ, Sitenin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Site, Kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir. Kullanıcı, Sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Site  ve içeriğine dâhil tüm unsurları “oldukları gibi” sağlamaktadır ve Site hakkında veya Site yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Site yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca Kullanıcının sorumluluğundadır.

2.3. Fikri Mülkiyet Hakları 

2.3.1. Web Sitesinde yer alan yazılı ve görsel her ürünün telif hakkının korunduğu Dernek tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir. Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site sahibi Derneğe ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz veyahut aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

2.3.2. Kullanıcı Site’ye eklediği görsellerin telifli ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının telif haklarını ihlal etmesi durumunda Site sahibinin hizmet sağlayan olarak sorumluluğu bulunmamaktadır. Dernek telif haklarının ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda derhal görseli kaldırma hakkını saklı tutar. 

3.1. Gizlilik

Dernek, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Kullanıcılardan elde edilen kişisel veriler Dernek tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile hiçbir şekilde paylaşılmaz. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda sadece resmi makamlara açıklanabilecektir.

3.2. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Dernek sorumlu tutulamaz. Kullanıcılara Site kendi ad ve soyadlarını içerir bir kullanıcı adını belirler ve Site içindeki her türlü faaliyet anılan kullanıcı adıyla yapılır. Kullanıcı, kullanıcı adı olarak kimlik ad ve soyadının kullanılmasına izin vermiş kabul edilir. 

4.1. Yürürlük ve Kabul

İşbu sözleşme Dernek tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar Sözleşme hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Dernek, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

4.2.Sorumluluğun Sınırlandırılması

Dernek, siteye erişilmesi, sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Dernek, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.dijitaldemokrasi.org adlı siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Sitenin kullanılması ile Derneğin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Kullanıcılar doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.3. Hizmetlerin Kapsamı ve Genel Hükümler

4.3.1. Sitenin genel amacı; katılım odaklı dijital demokrasi araçlarıyla yurttaşları tanıştırmaktır. Türkiye’de kullanılan dijital demokrasi araçları genel itibariyle, var olan kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasından ibarettir. Bunun dışında yurttaşların taleplerini alma ve onlara geribildirim sağlamaya yönelik bazı uygulamalar da vardır. Yurttaşların yönetime katılımına yönelik araçlar ise hem sayıca azdır hem de oldukça düşük seviyede bir katılıma olanak verir. Bu tip katılım araçları ile yurttaşlar sadece kamu otoritesi tarafından kendilerine sunulan seçeneklerden birini tercih edebilirler veya şahsi önerilerini ve şikayetlerini yetkili mercilere ulaştırabilirler. Site, katılımcı demokrasinin yaygınlaşması için çalışan Oy ve Ötesi gönüllüleri, artık ülkemizde katılımcı dijital demokrasi araçlarının daha etkin kullanılması için; Kendi sorunlarını dile getirebilecekleri; birbirlerinin öneri ve şikayetlerini görüp, onlar hakkında tartışacakları, bu tartışmalar neticesinde çözüm önerilerini oluşturacakları, kendi önerileri içerisinden bir seçim yapacakları, çağın bilgi ve iletişim teknolojisine uygun bir platform sunmayı amaçlar.

Oy ve Ötesi Derneği Dijital Demokrasi Platformunun temel ilkeleri gereği; 

Tabandandır. Kamu otoritesi tarafından sunulmuş değil, yurttaşlar tarafından şekillendirilmiş bir girişimdir.  

Kapsayıcıdır. Farklı kesimlerinden, farklı inanç ve görüşlere sahip kişileri bir araya getirir. Onlara eşit ve adil bir zemin sunar. Tarafsızlığından ve bağımsızlığından ödün vermez.

Kolaylaştırıcıdır. Hem yurttaşlara çözüm önerilerini oluşturmaları için destek olur hem de yerel yönetimler ile yurttaşlar arasındaki işbirliğinin gelişmesi için aracı olur. Çözüm odaklıdır. 

Katılımcıdır. Ortak sorunların tespit edilmesi çözüm yollarının bulunması ve bunların politika haline getirilmesi için diyaloğu başlatır. Özgürlükçü, demokratik, bilgilendirici iletişimden ve dayanışmadan yanadır. 

Barışçıldır. Her türlü şiddeti ve ayrımcılığı reddeder.

Tamamlayıcıdır. Halkın yönetime katılımını destekleyerek demokrasiyi perçinler. 

4.3.2. Siteyi kullanan kullanıcılar siteye kaydolur ve kişisel verilerinin işlenip depolanmasına izin verir. Site kullanıcısı site Topluluk Kuralları’na uymayı taahhüt ve kabul eder. Site kullanıcısı site içerisindeki tartışma, öneri ve oylama bölümlerinde aktif rol alır. Kullanıcı tartışma, öneri ve oylama kısımlarında Sitenin kullanılmasından sonra Dernek Dijital Demokrasi Projesinin uygulandığı bölgedeki yerel yönetime Sitede belirtilen sorun ve çözüm önerilerini hayata geçirmesi için sunar. Site, yerel yönetimin alacağı kararlardan sorumlu değildir. Site yerel yönetime sorun ve çözüm önerilerini teknik açıdan doğru ve pratikte uygulanabilir olması durumunda; toplum menfaatine uygun olması, yasadışı, onur kırıcı veya ayrımcı nitelik taşımaması, insan, hayvan ve doğa haklarıyla örtüşen talep ve çözüm önerilerini yerel yönetimlerin yetki alanları dahilinde olması durumunda yerel yönetimlere iletir, ancak sorunların yerel yönetimce çözülmesi konusunu garanti etmez. Siteye kayıt olan kullanıcı tartışma bölümünde Sitenin belirlemiş olduğu uygulama bölgelerinde bir sorun dile getirir ve soruna dair çözüm önerilerini sunar. Kullanıcı Sitenin uygulama alanındaki sorunları dürüstlük ilkesi gereğince dile getirir. Bölgede yaşanan ve çözümü yerel yönetimlerce gerçekleştirilebilecek sorunları dile getiren kullanıcı ile yerel yönetim arasındaki irtibat görevi Siteye aittir. Sorunlara ilişkin yapılan paylaşımlarla ilçedeki başka yurttaşların da aynı ya da benzer sorunları yaşayıp yaşamadığını, sorunların temelinde yatan nedenlerin neler olduğunu kullanıcılar tartışabilecekken tartışma başlığının dışında olan yorumları Site yönetimi silebilir ve Kullanıcının üyeliğine son verebilir. Sitede kullanıcılar, başka kullanıcıların tartışmaya açtığı konulara katılıp katılmadığını dile getirip oylayabilir. Oylamada Sitenin benimsediği temel ilkeleri Kullanıcılar da benimser. Buna göre; oylanan konular toplum menfaatine uygundur. Yasadışı, onur kırıcı veya ayrımcı nitelik taşımaz, insan, hayvan ve doğa haklarıyla örtüşür, yerel yönetimlerin yetki alanları dahilinde, teknik açıdan doğru ve pratikte uygulanabilir olmalıdır.

5.Tebligat, Devir ve Fesih

5.1. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Derneğin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği e-posta adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda sistem içinde güncelleme yapabileceğini bildirir, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. Kullanıcının Dernek ile irtibata geçeceği adres ise [email protected]  mail adresidir. 

5.2. Dernek, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir, Ancak kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

5.3 İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Site ve kullanıcıların işbu sözleşmeyi ya da Site içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin Topluluk Kuralları’nı ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar feshe sebep olacak fiilleri nedeniyle sitenin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

6. Mücbir Sebepler

Dernek, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Siteye ait işbu sözleşmede geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Dernekten herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Kullanıcılar bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Sitede yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Türk Hukukuna tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir. 

8. Yürürlük ve Kabul

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Dernek tarafından kullanıcılara içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini www.dijitaldemokrasi.org sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Dernek, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.