Topluluk Kuralları

Bu kuralların amacı tüm kullanıcılar için güvenli ve özgür bir ifade ortamı sağlamaktır.

Detaylı bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’ni inceleyiniz.

Dijital Demokrasi Platformunun herhangi bir alanında, aşağıdaki davranışlardan herhangi birini ya da benzerini sergileyen kullanıcılar Platform yöneticileri tarafından uyarılmaksızın engellenir. Kural ihlali kullanıcının siteye girdiği bir içerikteyse, kişinin engellenmesine sebep olan içerik silinir ve kullanıcı engellenir. Bu davranış bir grup çalışması (çevrimdışı ya da çevrimiçi bir toplantı) esnasında sergilendiyse, kullanıcı toplantıdan çıkarılır ve Platformdan engellenir. Engellenen kullanıcıların kayıt olmak için kullandıkları e-posta adresleri ve cep telefonu numaraları yeniden kayıt olmak için kullanılamaz. Dijital Demokrasi Platformu bu konularda “sıfır tolerans” politikası uygulayacaktır.  

 • Irkçılık, cinsiyetçilik, yabancı düşmanlığı başta olmak üzere her türlü ayrımcı ifade ve paylaşımlar.

 • Nefret söylemi; yani bir kişiyi veya grubu din, dil, ırk, etnik köken, milli köken, engellilik, sınıf, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve benzeri üzerinden hedef alan olumsuz ve saldırgan ifadeler, ötekileştirme, düşmanlaştırma, itibarsızlaştırma içeren ifade ve paylaşımlar.

 • Her türlü taciz veya taciz iması. 

 • Dışlama, aşağılama, küçümseme, yok sayma, susturma, korkutma, tehdit başta olmak üzere her türlü şiddeti doğrudan içeren, çağrıştıran ya da ima eden ifade ve paylaşımlar.  

 • Terörizm başta olmak üzere ideolojik ya da başka amaçlı şiddetin doğrudan savunan, çağrıştıran ya da ima eden ifade ve paylaşımlar. 

 • Temel insan haklarına aykırı ve ve  insan onuruna yakışmayacak ifade ve paylaşımlar. 

 • Hayvan ve doğa haklarına aykırı, şiddet içeren, çağrıştıran ya da ima eden ifade ve paylaşımlar. 

 • Mevcut kanunlara göre suç teşkil eden her türlü ifade ve paylaşım. 

 • Özel ya da tüzel kişilere hakaret veya küfür içeren, çağrıştıran ya da ima eden ifade ve paylaşımlar. 

 • Mahremiyete ilişkin hakların ihlali.

 • Yerel sorunların, çözüm önerilerinin ve taleplerin dışında her ne surette olursa olsun bir siyasi partinin, platform ve oluşumların leh ve aleyhinde yorum yapmak.

 • Erişkinler için cinsel içerikli ve çıplaklık içeren paylaşımlar.

 • Çocuk güvenliği, siber zorbalık, irade sakatlığı oluşturma ve her türlü irade yanılgısının kötüye kullanımı ve manipüle edilmesi sebebiyle doğacak veyahut doğma ihtimali olan tehdit, sömürü ve çocuğun bilişsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyebilecek her türlü davranış, söylem ve paylaşımlar ile her türlü çıplaklık, intihara teşvik edici ifade, ses, fotoğraf ve sloganın paylaşımı; kimliğe bürünme, yanıltıcı ve yönlendirici her türlü gerçek ve sahte hesabın yönetimi eliyle söylem oluşturma.

Dijital Demokrasi Platformunun herhangi bir alanında aşağıdaki davranışlardan herhangi birini gösteren kullanıcılar Platform yöneticileri tarafından uyarılır. Kural ihlali kullanıcının siteye girdiği bir içerikteyse, e-posta yoluyla uyarılır ve kişinin uyarılmasına sebep olan içerik siteden silinir. Bu davranış bir grup çalışması (çevrimdışı ya da çevrimiçi bir toplantı) esnasında sergilendiyse, bir kez sözlü olarak uyarılır. Uyarıda hangi paylaşımın, ne sebeple kural ihlali olduğu açıklanır. Kullanıcının aynı davranışı uyarı sonrasında devam ettirmesi durumunda, Platform yöneticileri kullanıcıyı engeller. Engellenen kullanıcıların kayıt olmak için kullandıkları e-posta adresleri ve cep telefonu numaraları yeniden kayıt olmak için kullanılamaz.

 • Platformu, yerel sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması amacı dışında kullanmak. 

 • Ticari faaliyetlerde bulunmak, ürün, hizmet ya da firma reklamını açık ya da örtülü şekilde yapmak. 

 • Yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek.

 • Aynı içeriğin tekraren paylaşılması.